Autodiag.no er stolt ekslusiv importør av diagnoseutstyr fra Vident.
Vident leverer diagnosetustyr med kvalitet og funksjonalitet i fokus til en
meget god pris. Disse sammenlignes med Autel og iCarsoft av en grunn!